Interieur

Zonder binnenkant geen buitenkant. De ontwerpen van BPAgroep-architectuur zijn steeds gebaseerd op een vloeiend samengaan van de ruimten, het organigram, met de enveloppe er rond, die de buitenkant uitmaakt. Het zoeken van een evenwicht tussen noodzakelijkheid, verhoudingen en esthetiek zorgen voor ruimten met karakter waarin de vaste bemeubeling als één geintegreerd geheel wordt opgevat.

BPAgroep verzorgde in het verleden ook unieke interieurs voor retail en woningbouw. Het gebouw of de ruimte waarin deze interieurs werden ingepland, vormden de kapstok en de leidraad van deze interieurs.

Top Top