Omgeving

Zonder de context is er geen architectuur. Daarom zal BPAgroep bij ieder ontwerp vertrekken vanuit die context en die als kader/kapstok gebruiken om het ontwerp te detailleren.  Het zoeken van aanknopingspunten in de context maakt het ontwerp evenwichtig. Textuur en schaal zijn hierbij van groot belang. Het ontwerp zal als het ware overgaan in zijn omgeving en het tevens van een meerwaarde voorzien. Een degelijke stedenbouwkundig inzicht bij de start is onontbeerlijk. Een ontwerp eindigt met de invulling van de omgevingsdetails. Straatmeubilair en omgevingsaanleg verantwoorden de inplanting en geven het een kader. Het evidentiegevoel bij de gebruiker evalueert het succes van onze inbreng.

Top Top