Particuliere woningbouw

Bij de particuliere woningen proberen we ons steeds zo veel mogelijk in te leven in de opdrachtgever om een juist beeld van het programma te krijgen en vervolgens een concept uit te werken dat tegemoet komt aan alle noden, zowel de actuele als de mogelijk toekomstige. Dit alles in overeenstemming met de vigerende regelgeving en met de nodige aandacht voor duurzame technieken en materiaalgebruik.

Architectuur is echter meer dan het maken van een leefruimte. Het is ook het creëren van een belevingsruimte.  Vandaar dat er ook naar gestreefd wordt om telkens een uniek project te realiseren waarbij het voor de bewoners niet alleen aangenaam wonen is, maar waarbij zij zich ook persoonlijk kunnen identificeren.

Top Top