Retail

Bij retail worden het gebouw en inrichting het professionele visitekaartje van de opdrachtgever.

Bij de uitwerking van deze concepten wordt er dan ook steeds gezocht naar een eye-catcher waarbij de klant zich kan onderscheiden t.o.v. de concurrentie en dit met de nodige aandacht voor het product zelf zodat dit maximaal tot zijn recht komt.

Naast het bewaken van het concept en het budget, wordt bij deze projecten steeds nauwlettend toegekeken op de planningen teneinde hinder en economische verlies door de werken tot een minimum te beperken.

Top Top