Sociale huisvesting

Ook sociale huisvesting verdient kwalitatieve architectuur. Niet alleen is het een sector die zeer gebonden is aan strikte technische en planmatige regels, ook de leefbaarheid en integratie in de omgeving staan centraal tijdens het ontwerp. BPAgroep ontwikkelde voor diverse sociale huisvestings-maatschappijen reeds meerdere projecten. Gaande van verbouwingen en herbestemmingen tot nieuwbouw en gehele wijkontwikkelingen. Intussen is BPAgroep zeer vertrouwd geworden met de specifieke en kwaliteitsvolle regelgeving terzake en kent de regelgeving van openbare werken voor haar geen geheimen meer. Het werken binnen een beperkt en strikt budget vraagt kennis en ervaring. Landen op de financiëel voorziene plaats is een kunst van samenwerken gedurende het gehele bouwproces, die BPAgroep zeker onder de knie heeft.

Top Top