Zorgsector

Enkele jaren geleden werd het werkveld van BPAgroep verrijkt naar de zorgsector toe. Intussen is deze projectgroep uitgebreid met enkele projecten in de jeugdzorg. Bouwen in de zorg vraagt inleving en gevoel voor de noden zowel van de bewoner als van de zorgverstrekker. Technische kennis van toegankelijk-heid, verzorging en werk-efficiëntie is een belangrijke meerwaarde van onze inbreng. Wij ontwikkelen geen instellingen maar woningen, geen klinieken maar verzorgingstehuizen.  De bebouwde omgeving kan voor de hulpbehoevende een middel zijn tot integratie en kwalitatief waardebesef. BPAgroep stelt zijn kennis en ervaring ten dienste van de zachte sector die nood heeft aan een frisse aanpak.

Top Top