residentie DEAUVILLE

Categorie
Klant
Vandezande & Zoon bvba
Locatie
Heusden-Zolder
Jaar
2016

Boekt is een klein en vrij recent ingericht woongehucht van Heusden-Zolder. Aan de plaatselijke kerk bevindt zich een centraal met bomen omrand rechthoekig plein. Rondom dit plein en de kerk werden in het recente verleden verschillende commerciële appartementsgebouwen ontwikkeld.  

Het geldende BPA schrijft voor om op het betreffende hoekperceel een L-vormig gebouw te ontwerpen dat aan de Ubbelstraat een onderdoorgang voorziet naar het semi-publieke achtergebied. Aan de pleinzijde is de hoofdbouw van 4 bouwlagen voorzien. Vòòr dit hoofdvolume is een tweede 2 bouwlagen hoge gefragmenteerd volume voorzien, waardoor een dubbele bouwstrook ontstaat. 

Door het gebruik van een eenvoudige draagstructuur en constructiewijze en het kiezen van zeer rechtlijnige planopbouw werd de kostprijs, in tegenstelling tot wat de vorm kan doen vermoeden, zeer goed onder controle gehouden. Het geheel geeft de allure van een dorpskernbebouwing waardoor de schaal van de site werd gerespecteerd.